Witamy serdecznie!

Dział Serwisu Pogwarancyjnego
Wprowadzenie
Już od 1981 roku pracownicy serwisu naszej firmy pomagają Państwu w pogwarancyjnych remontach pomp, sprężarek, mieszadeł i agregatów pompowych. Ponad 38-letnie doświadczenie i dziesiątki tysięcy wykonanych napraw pomp są dobrą rekomendacją kompetencji i umiejętności kadry „Eotech Serwis”.

Dysponujemy dwoma profesjonalnie wyposażonymi warsztatami naprawczymi. Posiadamy warsztat serwisowy z własnym parkiem maszyn obróbczych i ze stanowiskiem prób wodnych. Zaufało nam wiele największych producentów pomp na świecie, powierzając nam prowadzenie swych punktów serwisowych. 
 
Serwis pogwarancyjny produktów Eotech
 
Nasze produkty mają także pełen serwis pogwarancyjny. Zakupione u naszych dystrybutorów produkty są objęte serwisem w naszej sieci serwisowej obejmującej obszar całej niemal zachodniej Polski. Wystarczy przekazać niesprawny produkt w punkcie zdawczym i wypełnić formularz reklamacyjny. 
 
Po upływie okresu gwarancji mogą nadal naprawić Państwo w naszej sieci serwisowej zakupione u naszych dystrybutorów nasze produkty. Nasze punkty serwisowe przyjmują do napraw pogwarancyjnych, przeglądów i remontów produkty Eotech oraz produkty inne, takie jak pompy, sprężarki tłokowe etc. W zależności od stopnia uszkodzenia produktu, są one naprawiane w naszym warsztacie serwisowym lub przekazywane producentom. 
 
Sieć punktów serwisowych i punktów zdawczo- odbiorczych niesprawnych urządzeń i produktów podana jest w zakładce kontakt.
Zakres usług
Wykonujemy remonty, konserwacje oraz zapewniamy serwis pogwarancyjny sprzedawanych urządzeń
Naprawy pogwarancyjne:
 
- pompy głębinowe  
- pompy hydroforowe 
- pompy zatapialne
- pompy do ścieków
- pompy do chemii
- pompy próżniowe
- pompy basenowe i fontannowe
- pompy do gazu (LPG)
- pompy spalinowe
- pompy tłokowe
- silniki spalinowe TECUMSECH i BRIGGS
- silniki elektryczne
- silniki głębinowe
- sprężarki powietrza będące w eksploatacji na rynku polskim o wadze do 1t

Eotech Serwis zajmuje się również serwisem wyrobów Eotech z tworzyw sztucznych i ze stali dla budownictwa (zbiorników, przepompowni, studni wodomierzowych, obudów do studni głębinowych, itp.)

Dział serwisu
 
EOTECH Sp. z o. o.
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
NIP 973 09 02 062
 
Dział Serwisu
ul. Racula-Głogowska 12
66-004 Zielona Góra
 
tel.: 68 327 55 20
mob. 505483078
fax:  68 411 41 50
 

URUCHOMIENIA

Dokonujemy uruchomień następujących typów filtrów:
- odżelaziaczy
- odmanganiaczy
- zmiękczaczy
- urządzeń współpracujących.
Zabezpieczamy serwis urządzeń do uzdatniania wody (na podstawie zawartej umowy).

 

Wysyłka naprawionych urządzeń- warunki prawne

Dostawa sprzętu naprawionego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej albo jest on pozostawiany w punkcie odbiorczym na terenie Polski Zachodniej.

Koszt dostawy podany jest w chwili przyjęcia zlecenia naprawy do realizacji. Koszt dostawy danego naprawionego produktu podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zlecenia.

W sytuacji gdy towar naprawiony zostanie zwrócony nadawcy z powodu:

  • a) podania błędnych danych adresowych przez Klienta,
  • b) nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  • c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.

[*] usługodawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkim kosztami związanymi z taką sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru do nadawcy i jego ponownego wysłania do Klienta.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z protokołem zdawczo- odbiorczym Klient ma obowiązek skontaktować się z Usługodawcą.

W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z kurierem w celu sporządzenia protokołu.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.